Category Archives: Daily Diary

Ghi lại những sự kiện hằng ngày,những ý tưởng,hay những kế hoạch đột nhiên nghĩ ra

15 Signs You’re an Entrepreneur

Link:”http://www.entrepreneur.com/article/235378“ I had traits like,everyone who know me and play with me will prove that (quite few,even my family,and my girl :)) ),but you will feel some traits if you meet me doing works in the real life .See you … Continue reading

Posted in Daily Diary | Leave a comment

How Jewry teach their children to be rich!

“90% của cải thế giới nằm trong tay nước Mỹ,và 90% của cải của nước Mỹ nằm trong tay của người Do Thái” Phải thừa nhận 1 điều: 1.Hệ thống trường học của Nhật chú trọng đào tạo những bé … Continue reading

Posted in Daily Diary | Tagged , | Leave a comment

Ngày 20-01-2014

Hôm nay là 1 ngày đầu tiên của năm học mới,cũng là 1 khởi đầu mới cho những kế hoạch trọng đại trong đời mình Ng ta thường nói:Tuổi 20 là tuổi quan trọng nhất trong cuộc đời,vì tuổi này … Continue reading

Posted in Daily Diary | Tagged , | Leave a comment