Monthly Archives: July 2014

How Jewry teach their children to be rich!

“90% của cải thế giới nằm trong tay nước Mỹ,và 90% của cải của nước Mỹ nằm trong tay của người Do Thái” Phải thừa nhận 1 điều: 1.Hệ thống trường học của Nhật chú trọng đào tạo những bé … Continue reading

Posted in Daily Diary | Tagged , | Leave a comment