Monthly Archives: October 2013

Why do u have to fluently english right now???

Language I: English ================ English in the bottom ================ Mục tiêu thứ 1: Trong 1 tháng từ ngày 27/10/2013-> 27/11/2013,mình sẽ phát âm thật chuẩn mọi âm trong tiếng anh,không phải nhớ lại xem từ này phát âm như thế … Continue reading

Aside | Posted on by | Tagged , , | Leave a comment